Brezplačna telefonska številka 080 26 29
Pozdravljeni v spletni trgovini PCplus!

Pogoji uporabe servisa

Reklamacije sprejemamo samo po naslednjem postopku:

- Imeti morate original ali kopijo računa

- Izpolniti morate obrazec z opisom napake

- Artikel mora biti v originalni embalaži z vsemi dodatki

 

Reklamacija ne velja v primerih:

- Mehanskih poškodb na artiklih

- Nepravilnega rokovanja in priključevanja

- Napetostnih sunkih zaradi udara strele

- Zaradi posega nepooblaščene servisne osebe

 

Garancija ne vključuje:

Okvar ali škode, nastale zaradi uporabe izdelka na nenormalen ali neobičajen način.

Okvar ali škode, nastale zaradi napačne uporabe, nesreče ali nemarnosti ter servisnih posegov oz. sprememb, ki jih opravljajo osebe, ki jih Acord-92 d.o.o. ni pooblastil za izvajanje garancijskih servisnih posegov.

Okvar ali škode, nastale zaradi vlage, tekočine, prahu in podobne nepazljivosti.

Okvar ali škode zaradi električne prenapetosti, računalniških virusov, naravnih nesreč (udar strele, požar, potres, poplava, ...)

Garancija preneha v primeru pretrgane ali poškodovane garancijske nalepke.

Garancija preneha v primeru, če so bili v izdelek vgrajeni neoriginalni deli.

Garancija ne velja v primeru nedelovanja PC sistema zaradi porušene programske opreme (spremembe v BIOS-u, brisani gonilniki, napačno naloženi gonilniki, delno ali v celoti brisan operacijski sistem, ...)

Acord-92 d.o.o. in njegovi pooblaščeni servisni centri niso odgovorni za poškodbe ali izgubo kakršnihkoli podatkov ali programov.

Acord-92 d.o.o. priporoča, da naredite varnostne kopije vseh programov in podatkov, ter da odstranite vse izmenljive medije.

Uporabnik nima nobenih garancijskih pravic ali pravnih sredstev, razen tistih, ki so navedeni v tej garancijski izjavi.

Acord-92 d.o.o. ni odgovoren za škodo, nastalo zaradi nepazljive uporabe pri odpravljanju napake.

Acord-92 d.o.o. izrecno zanika vsako odgovornost za posredno ali posledično nastalo škodo.